Historia  

Historia naszej Orkiestry Dętej z Ujejsca i jej powstanie sięga lat przedwojennych. W czerwcu, w niedzielne popołudnie roku 1923 miejscowy sołtys zwołał zebranie gromadzkie na placu przed stodołą. Na tym placu zjawili się przedstawiciele zagłębiowskich kół łowieckich, aby uzgodnić z lokalną ludnością warunki urządzania polowań na chłopskich polach. Na tym spotkaniu kilku światlejszych mieszkańców na czele z sołtysem Konradem Cieplińskim zaproponowało przeznaczenie dochodów z dzierżawy łowieckiej na zorganizowanie orkiestry dętej. Było sporo dyskusji, ale propozycję zaakceptowano. Po ukończeniu prac polowych znaleziono kapelmistrza nazwiskiem Błaszczyk. I w roku 1924 r utworzono orkiestrę Dętą. Zakupiono niezbędną ilość instrumentów muzycznych, a młodzi entuzjaści muzykowania, w miejskiej szkole powszechnej, zgłębiali tajniki tej trudnej dla nich sztuki. Musiały to być pracowite ćwiczenia, skoro już w 1924 roku pojawiły się pierwsze występy publiczne w parafialnym kościele w Wojkowicach Kościelnych, a od 1925 roku grano już na pogrzebach, uroczystościach kościelnych oraz majówkach w Buczynach. Nie pomijano imienin, licząc na wdzięczność solenizantów. Tymczasem obowiązki kapelmistrza przejął Stanisław Nagły, muzyk samouk i entuzjasta orkiestry, który w chwili wybuchu wojny ukrył instrumenty muzyczne. Po wojnie w 1945 roku wydobyto z ukrycia instrumenty, aby reaktywować przerwaną hitlerowską okupacją działalność orkiestry. Na przełomie 1946/47 roku, Stefan Naglik i Józef Sobczyk w swoich domach organizowali lekcje gry na instrumentach. W Domu Ludowym ćwiczenia prowadził także kapelmistrz o nazwisku Rybak, dyrygujący równocześnie orkiestrą kolejową w Strzemieszycach. Następnym kapelmistrzem naszej orkiestry został Pan Skowron, a po nim obowiązki przejął Stefan Naglik, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. Po odejściu Pana Naglika, obowiązki kapelmistrza przejął Zygmunt Grząś, który pełnił tę funkcję do czerwca 2012 roku. W tamtym czasie próby odbywały się w pomieszczeniach Kółka Rolniczego. Przemiany gospodarcze w naszym regionie, a szczególnie prywatyzacja przedsiębiorstw, spowodowały likwidację większości przyzakładowych orkiestr dętych. Po zlikwidowanej orkiestrze Huty Katowice uzyskaliśmy, za symboliczną kwotę, umundurowanie. Dzięki wytrwałości muzyków, nasza orkiestra przetrwała jednak te burzliwe i trudne czasy. Od czerwca 2012 roku orkiestrę prowadzi dyrygent Sebastian Janda. Społecznie i całkowicie nieodpłatnie przekazuje swoją wiedzę i umiejętności naszym muzykom oraz osobom chętnym do uczenia się muzykowania. Orkiestra, oprócz bogatej historii, posiada także zróżnicowane cele, ambicje i plany służące dalszemu rozwojowi. Uczyńmy wszystko, aby orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego miasta rozwijała się i grała jak najdłużej, przynosząc radość dla mieszkańców jak również promocję dla naszego miasta.